Kể chuyện cùng mẹ Bi – Seri 3: Lần đầu tiên làm chuyện ấy!

Kể chuyện cùng mẹ Bi – Seri 3: Lần đầu tiên làm chuyện ấy! Trên đời này không ai không trải qua bất kì một nỗi sợ hãi nào. Dù nỗi sợ ấy bé hoặc to lớn đến nhường nào. Và mẹ Bi cũng không ngoại lệ. Sau khi sinh Bi được hai ngày, trước […]